Vrid mobilen till landskapsläge
för att se svaren på frågorna.Sajten är byggd för mobiler och fungerar till flertalet surfplattor, välkommen tillbaka den vägen.?  Frågesportaren  ¿

© Idéer programmering och design av Mats Läth

Vrid mobilen till landskapsläge
för att se svaren på frågorna.

(Vid problem, kontrollera att AUTOROTATION är i autoläget på telefonen.)

Bra, nu vet du att autorotation är påslaget på din mobil!


Vrid tillbaka till porträttläge på mobilen och dra igång spelet!Mariestad

Blanda korten &

SPELA

15 frågor

Om Frågesportaren.se

Tipsa andra om Frågesportaren!

Välj ett svar innan nästa fråga

Ok

Välj ett svar först för att se vilket alternativ som är rätt.

Vad hette sonen till Gustav Vasa som grundade Mariestad?

Hertig Karl, senare Kung Karl IX

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Hertig Karl, senare Kung Karl IX

Gustav II Adolf

Gustav XI

Karl X

Efter vilken person är Mariestad döpt?

Maria av Pfalz

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Maria af Salz

Marie von Schpürr

Marie von Sprudeln

Maria av Pfalz

Vilket år grundades Mariestad?

År 1583

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

1583

1683

1573

1601

I Mariestads kommun ligger byn Sjötorp, vilket rikskänt vatten mynnar ut där till sjön Vänern?

Göta kanal

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Göta kanal

Göta älv

Dalsalands kanal

Fiskeskvätta kanal

Vilket djur är centralt i Mariestads kommunvapen?

Oxe

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Ko

Örn

Oxe

Varg

Vilket vattendrag mynnar ut till Vänern centralt i Mariestad?

Tidanån

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Viskan

Tidanån

Ätran

Stabos å

Saknar Mariestad biskop, trots att där finns en domkyrka?

Mariestad och Kalmar är de enda städerna i Sverige med domkyrka men utan biskop.

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Mariestad och Kalmar är de enda städerna i Sverige med domkyrka men utan biskop.

Ja, den enda staden i Sverige utan biskop men med domkyrka.

Nej

Nej, den enda staden i Sverige med den kombinationen är kalmar.

Det tog 32 år att bygga domkyrkan i Mariestad. Mellan vilka år byggdes domkyrkan i Mariestad?

1593–1625

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

1693-1725

1610-1642

1550-1582

1593–1625

Domkyrkan i Mariestad är huvudsakligen byggd efter ritningarna av en annan känd kyrka i Sverige. Vilken?

S:ta Klara kyrka i Stockholm

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Katarina kyrka Södermalm Stockholm

Lunds domkyrka

S:ta Klara kyrka i Stockholm

S:t Olofs kyrka Simrishamn

Mariestad var residensstad för Skaraborgs län från 1660, vilket år upphörde Mariestad vara residensstad och Skaraborg uppgick i storlänet Västra götalands län?

1997

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

1720

1973

1850

1997

Stämmer påståendet att Mariestad omges av Sveriges största insjöskärgård?

Ja, och de största öarna heter: Torsö, Fågelö och Brommö.

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Ja, och de största öarna heter: Torsö, Fågelö och Brommö.

Ja, och den största ön heter Fogdeö.

Nej

Just detta är inte forskarna överens om, vedertagna satelitmätningar pekar åt två håll samtidigt.

Hur hög är domkyrkan i Mariestad?

Mer än 80 meter

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

52 meter

71 meter

Mer än 80 meter.

43,5 meter

Vilka av följande är torg i Mariestad?

Gamla torget och Nya torget

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Hästtorget och Knalltorget

Gamla torget och Nya torget

Drickatorget och Nystädestorget

Bryggeritorget och Ektorget

Till vilken ort har det gått en smalspårig järnväg från Mariestad?

Moholm

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Örby

Jönköping

Moholm

Frivalla

Vad heter den fantastiskt goda glassen som kommer från Mariestad?

Kling Glass

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Glassigt

Vänerglass

Torsöglass

Kling Glass

Göteborgs universitets institution för kulturvård bedriver utbildning i Mariestad. Vad heter den plattformen?

Dacapo

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Dacapo

Kultursteget

Hippie amadora

Göteborgs universitets kulturspridning

Finns det en teater i Mariestad?

Ja, den invigdes 1843.

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Nej

Ja, byggd på kommungränsen till Skövde, kommunen Teatern delas med.

Byggnationen av teatern började 1961 men blev aldrig färdigställd pga tv:ns intåg.

Ja, den invigdes 1843.

Urban Ahlin kommer från Mariestad och var riksdagsledamot mellan 1994 till 2018. För vilket parti verkade han?

Socialdemokraterna

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Moderaterna

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centern

Guldet OS 1976 i cykel gick till en person från Mariestad, vad heter hen?

Bernt Johansson

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Åke(r snabbt) Almred

Siv Svensson

Bernt Johansson

Sven-Göran Holmlund

Vilken av medlemmarna i Galenskaparna kommer från Mariestad?

Jan Rippe

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Claes Eriksson

Jan Rippe

Anders Eriksson

Kerstin Granlund

Är Mariestadsöl ursprungligen från Mariestad?

Givetvis har ett så gott öl sin vagga i Mariestad.

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Nej, det är ett kommersiellt samarbete mellan Spendrups och Mariestads kommun sedan länge.

Nej, ursprungligen såldes vattnet från en källa i Mariestad till ölet som innehöll det smaksättande ämnet Toftin.

Ja och nej, receptet skrevs av bryggmästare Jönsson i Mariestad men ölet bryggdes i grannkommunen.

Givetvis har ett så gott öl sin vagga i Mariestad.

Ymsen är en sjö på kommungränsen mellan Mariestad och Töreboda. Utmed Ymsen finns lämningarna efter en borg på en höjd med fantastisk utsikt. Vad heter borgen?

Ymseborg

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Törebodaborg

Marieborg

Ymseborg

Borgen har ägt båda namnen Törebodaborg och Marieborg efter lokala strider i olika epoker.

På Lugnåsberget har det brutits kvarnstenar sedan 1100-talet till början av 1900-talet. Hur startade brytningen av kvarnstenar?

Munkar kom för att bygga ett kloster, stenarna fungerade inte till det syftet men var utmärkta till kvarnstenar.

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Munkar kom för att bygga ett kloster, stenarna fungerade inte till det syftet men var utmärkta till kvarnstenar.

Kung Ragnar den siste beordrade en testbrytning av kvarnstenar.

Väderkvarnen uppfanns på Lugnåsberget av Rune Brünt.

Det är inte känt hur traditionen med kvarnstensbrytning började.

Vad för typ av berg är Lugnåsberget?

Platåberg

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Magmatiskt gångberg

Granitberg

Lågt spetsberg

Platåberg

Stämmer påståendet att domkyrkan i Mariestad byggdes som en konsekvens av religösa motsättningar mellan två bröder, två av Gustav Vasas söner.

Ja

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Det var fadern, Gustav Vasas påtryckningar som gjorde att domkyrkan byggdes.

Inte pga motsättningar, det var en följd av deras samarbete för att stärka sin makt över kyrkan.

Ja

Domkyrkan låg helt utom deras kontroll, det var enbart kyrkans angelägenhet.

Det går åka färja från Torsö till Brommö över kristallklart vatten på 4 minuter. Stämmer påståendet att Brommö är ett naturreservat?

Nej inte fullt ut, men delar av ön är naturreservat.

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Ja

Nej, det är en nationalpark.

Nej inte fullt ut, men delar av ön är naturreservat.

Nej men där lever en fridlyst fisk, Sandborren, som kryper upp på land för att lägga ägg.

Vad heter spjutkastaren från Mariestad som mellan 1984 till 1994 kammade hem ett SM-brons, sex SM-silver och tre SM-guld?

Dag Wennlund

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Dan Lundween

Jan Rönnlund

Per Svahn

Dag Wennlund

Enligt wikipedia fanns ett särskilt syfte för grundandet av Mariestad, vad var syftet?

Syftet var att skapa en handels- och köpstad, strategiskt placerad i Vadsbo härad i norra Västergötland.

Vrid tillbaka till porträttläge för att fortsätta spelet.

Vrid till landskapsläge
för att se svaret.

Kungen ville ge sin fru en pampig gåva och samtidigt öka inflytandet över kyrkan genom att skapa ytterligare en domkyrka.

Syftet var att bygga en rekreationsort för privata syften.

Syftet var att skapa en handels- och köpstad, strategiskt placerad i Vadsbo härad i norra Västergötland.

Syftet var att skapa en stark fisk och lantbruksstad för att bl.a föda Drottningholm om nödår skulle komma.

>

Spela igen

Tipsa andra om Frågesportaren!


Tipsa andra om Frågesportaren!

Om Frågesportaren.se